Gedicht: Geertruijd Gordon de Graeuw • Op de Donderbuy &c. aan O. v A.

Nieuw in de DBNL: De poësy van de geest en deugtryke juffrouw G. Gordon de Graeuw.

Op de Donderbuy &c. aan O. v A.

Een Somer-koelte kan wel ligt
Een mens een Rockjen uyt doen trecken;
Maar stormt het uyt den Noorden digt
Wy sullen ons te warmer decken.
‘K wil seggen; dat door tegenstand
Ik in geen yever voel verflauwen;
Die ons bedreygt en wil benauwen
Giet dwaaslijk Oly in den brand.
Wat segtge Apollos? is uw hert
Met my niet eens? ik agt het seeker;
‘K voel in desen vrees nog smert,
Maar teed’re sorge voor den spreeker
En innige medoogentheid
Voor dese die soo vinnig woelen:
Vergeeft ’t haar Heer! en doe hen voelen,
Door uwen Geest, hun onbescheid.

Geertruijd Gordon de Graeuw (1649-1728)


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.