Dossier: Indonesië

Lees hier over de (post)koloniale verhoudingen tussen Indonesië en Nederland.

Het langverwachte Revolusi. Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld van David Van Reybrouck is vorige week verschenen. Lees je graag meer over Indonesië en de (post)koloniale verhoudingen tussen Indonesië en Nederland? Op de lage landen vind je alvast de belangrijkste verhalen over Indonesië uit ons rijke archief.

We bundelden de belangrijkste verhalen in een gevarieerd dossier: over de Indische letteren, over Nederlandse sporen in de Indonesische taal, over de wandaden van sommige kolonialen en over de travestieten in Jakarta die het Nederlands als geheimtaal hanteren. Het oudste stuk dateert van de jaren 1960, het jongste komt uit het novembernummer van de lage landen.

En er zit een brief aan Multatuli tussen, neergepend door… David Van Reybrouck. Hij beschrijft hoe hij in Congo, waarover zijn vorige grote boek ging, de Max Havelaar leest: ‘“Wat een parallellen!”, dacht ik. Het Nederlands-Indië dat gij opriept, leek vaak op het Belgisch-Congo dat ik bestudeerde. Ook hier was het koloniale bestuur een tweekoppig monster van inheemse en uitheemse macht.’