vragen / verzoeken

Verwarwoordenboek Vervolg (192)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

vragen / verzoeken              

De woorden zijn inwisselbaar, maar er is soms een klein verschil in betekenis of stijl.

vragen                        een vraag stellen, verzoeken

  • Wat vraag je nu eigenlijk? Of ik nog van je houd?

verzoeken      vragen, eerder om iets al dan niet te doen

  • De politiefunctionaris verzocht mij om mijn zakken leeg te maken.

Beide woorden hebben nog een andere betekenis. Vragen betekent ook ‘nodig hebben’: Dit vraagt een grondige studie. En verzoeken betekent ook ‘op de proef stellen’ of ‘verleiden’, maar dat is wel ouder taalgebruik, zoals we dat nog terugzien in een regel uit het Onzevader in de protestantse versie: Leid ons niet in verzoeking.

Het is verleidelijk om de handeling of het nalaten ervan als betekenisverschil te markeren. Alleen bij verzoeken zou het dan gaan om ‘doen en laten’. Maar ook vragen heeft dit handelingsaspect: De politiefunctionaris kan mij ook vragen om mijn zakken leeg te maken. Wel is verzoeken iets formeler dan vragen. Toch zijn de woorden niet altijd inwisselbaar. Dat kun je zien aan bekende zegswijzen. Het is niet om raad verzoeken of naar de bekende weg verzoeken. Grappig trouwens dat dan hier vragen verklaard kan worden omdat het geen handeling betreft. En misschien ook daarom roept iemand het hemd van het lijf vragen een heel andere situatie op dan iemand het hemd van het lijf verzoeken.

Afbeelding van Arek Socha via Pixabay