Van auteur naar autoriteit: Augustinus in Middeleeuwse manuscripten

In deze online boekensalon van Radboud Erfgoed in Nijmegen vertelt Shari Boodts over de netelige kwestie van auteursattributie in Middeleeuwse boeken. Hoe weet een kopiist eigenlijk welk werk hij voor zich heeft? Ze gebruikt daarvoor het voorbeeld van de Kerkvader Augustinus, wiens naam doorheen de Middeleeuwen verbonden is met een hele reeks werken die hij niet zelf geschreven heeft.

(Bekijk deze video op YouTube)