Nederlands: Profielwerkstuk van het jaar!

Levende Talen Nederlands organiseert profielwerkstukwedstrijden voor vwo, havo én vmbo!

Het is een inspirerende traditie: de profielwerkstukwedstrijden Nederlands voor havo en vwo. Nieuw dit jaar is dat Levende Talen Nederlands nu ook een wedstrijd organiseert voor het vmbo: anders, en passend bij het karakter van het PWS op dit schooltype.

Deze eerste editie voor het vmbo is een pilot, maar hopelijk volgen nog vele edities! Anders dan bij havo en vwo is er geen eis dat het werkstuk over een talig of literair onderwerp gaat. Wij belonen werkstukken (in allerlei vormen) waarin sprake is van een ‘bijzondere taalprestatie’.

Zie voor meer informatie over de wedstrijd: