INHOUDSOPGAVE NEDERLANDSE TAALKUNDE / DUTCH LINGUISTICS 25/2-3

Ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van het tijdschrift Nederlandse Taalkunde / Dutch Linguistics nodigde de redactie de lezers uit om te reageren op een artikel dat in de loop van die 25 jaar verscheen. Het resultaat is een dubbeljubileumnummer met maar liefst 25 bijdragen van Nederlandse en Vlaamse taalkundigen die vanuit diverse perspectieven hun licht laten schijnen op oude en nieuwe thema’s uit de neerlandistiek.

De inhoudsopgave vindt u hieronder. De redactie wenst u veel leesplezier.

Het nummer kunt u via deze link online lezen.

Voorwoord

 • Laboratoriumzinnen in het tijdperk van de kwantitatieve taalkunde
  Sjef Barbiers
 • Why I will not become a corpus linguist. The use of introspection data and corpus data in synchronic syntactic research
  Hans Broekhuis
 • O corpora, o mores
  Jan Nuyts
 • Frequentie en luie-stoeltaalkunde. Een Friese taalkundige blikt terug op Nederlandse Taalkunde en op zichzelf
  Eric Hoekstra
 • Verwacht het onverwachte. Over hoe Nederlanders er anders gebruiken dan Vlamingen
  Stefan Grondelaers
 • De verwerving van de groene en rode woordvolgorde in Vlaanderen. Een descriptieve, methodologische en theoretische aanvulling bij Meyer & Weerman (2016)
  Gert De Sutter & Karen De Clercq
 • Eerstezinsdeeldeletie in het Nederlands. Wat topicdrop wél en wat het niet is
  Jacqueline van Kampen
 • Er is nog steeds geen partikelwoordenboek, hoewel echter het partikelonderzoek niet stilligt
  Ton van der Wouden
 • Non-temporal dan and the grammar of V2
  Liliane Haegeman & Andreas Trotzke
 • Zich verzoenen met het voorzetselvoorwerp. Over de invloed van Vandeweghe (2011)
  Ina Schermer-Vermeer
 • Nieuwe inzichten over het voorzetselvoorwerp
  Willy vandeweghe
 • De verwerving van woordklemtoon in perspectief
  Paula Fikkert
 • Licht en recht
  Jack Hoeksema
 • Contra de linguïstische preutsheid. Over –gate en andere libfixen
  Camiel Hamans
 • Twee vroege constructiegrammaticale studies in Nederlandse Taalkunde. Een terugblik op Schermer-Vermeer (2001) en Verhagen (2003a)
  Timothy Colleman
 • Het imperativische participium herbekeken
  Evie Coussé & Albert Oosterhof
 • Het verlies van een persoonlijk voornaamwoord. Waarom hun straks geen hun meer zeggen
  Helen de Hoop
 • Een onderwerp wat onderzoek behoeft. N.a.v. De Schutter & Kloots (2000)
  Gijsbert Rutten
 • De wervelkolom van taalverandering
  Freek Van de Velde, Jozefien Piersoul & Isabeau De Smet
 • Aan het Nederlands lijkt best wat te knutselen
  Marten van der Meulen & Nicoline van der Sijs
 • Natiolectismen in misdaadfictie. Taalvariatie in televisieondertitels vroeger en nu
  Reglindis De Ridder
 • Internationaler, collectiever, genderdiverser
  Dirk Geeraerts
 • Vroege visies op taalverwerving
  Els Elffers
 • De schriftelijke bril opgepoetst
  Ad Foolen
 • Is het schoolvak Nederlands inspirerender geworden? De relatie tussen taalkunde en het schoolvak Nederlands opnieuw bekeken
  Hans Hulshof & Jimmy van Rijt
 • Bibliografie van 25 jaar Nederlandse Taalkunde / Dutch Linguistics