Inhoud van Nederlandstalige sociale media-berichten beoordelen: doe mee!

De coronapandemie brengt veel maatregelen met zich mee die een grote invloed hebben op het dagelijks leven, zoals anderhalve meter afstand houden, het dragen van mondkapjes, of thuiswerken, om een paar belangrijke onderwerpen te noemen. Veel mensen laten hun mening over deze maatregelen horen op sociale media, zoals Twitter of als commentaar op online nieuwsartikelen.

De Universiteit Utrecht en het Netherlands eScience Center zijn bezig met een onderzoek naar deze meningen in Nederlandstalige berichten. Hoeveel mensen zijn voorstander van een bepaalde maatregel en hoeveel mensen zijn tegenstander? Wat is de invloed van persconferenties en nieuwe maatregelen op de meningen op sociale media? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Dit onderzoek kan helpen om een beter beeld te krijgen van de dynamiek van een discussie in een crisissituatie. Het aantal mensen in Nederland dat daadwerkelijk actief is op sociale media is relatief klein, maar wat op sociale media gebeurt heeft invloed op de politiek en de samenleving als geheel, en is daarom het onderzoeken waard.

Zoals bij heel veel taalkundig onderzoek begint het proces met het maken van annotaties. We verzamelen een groot aantal berichten van verschillende sociale media, en bij elk bericht over een bepaalde maatregel noteren we of het bericht positief, negatief of neutraal ten opzichte van de maatregel staat. Het doel is om met technieken uit de kunstmatige intelligentie uiteindelijk automatisch voor een bericht te bepalen wat de mening is. Een computer kan dit leren door heel veel voorbeelden te laten zien van berichten waarbij de mening al bekend is – daarom moeten al deze voorbeeldberichten dus van tevoren geannoteerd worden.

Berichten annoteren kost veel tijd, dus daar kunnen we hulp bij gebruiken! U kunt meedoen met het onderzoek door zelf de meningen in de berichten te beoordelen. U kunt zelf kiezen wanneer u dit doet en hoeveel berichten u wilt bekijken. Dit kan anoniem, maar u kunt ook meedoen met de competitie waarin u het aantal gemaakte annotaties kan vergelijken met de andere deelnemers. Als u wilt helpen, meld u dan aan via http://145.100.59.103/cgi-bin/puregome/register ! Na aanmelding krijgt u een e-mail met alle praktische informatie. Met uw hulp kunnen we dit onderzoek tot een succes maken, zodat deze crisis niet alleen ongemakken oplevert maar ook waardevolle wetenschappelijke kennis. Alvast bedankt.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay