Herinnering Taalunie Projectfinanciering: vraag financiering aan voor ambitieuze projecten

Taalunie Projectfinanciering Nederlands als Vreemde Taal en Internationale neerlandistiek heeft tot doel projecten te ondersteunen die de neerlandistiek buiten het taalgebied een impuls geven. Er zijn drie mogelijke kernactiviteiten die elkaar kunnen overlappen: culturele evenementen, onderzoeksprojecten en didactische producten. U krijgt veel ruimte om de vorm en de doelstellingen zelf te bepalen. Wel stijgen de slaagkansen naarmate uw project beantwoordt aan behoeftes uit de internationale neerlandistiek en het NVT-onderwijs, innovatief is, toegankelijk is voor heel het veld, zoveel mogelijk een link met onderwijs heeft en partners in verschillende landen en regio’s met elkaar verbindt. Alle criteria en de volledige procedure vindt u hier. Ter inspiratie verwijzen we u graag door naar dit overzicht van een aantal toekenningen. Mis de uiterste datum van 1 december niet.