Aankondiging: het A.F.Th. van der Heijden Huis

“….Ik zou van de hoge, ik zou in het diepe…” is de cryptische titel van een novelle, die A.F.Th. van der Heijden schreef voor de Vrienden en Vijanden van het A.F. Th. Van der Heijden Huis in Eindhoven. Liefhebbers én haters van zijn werk krijgen deze novelle, die in beperkte oplage is gedrukt, als zij lid worden van de Stichting

Het Huis is gevestigd in het voormalige klooster Mariënhage (nu DomusDela). In de loop van 2021 beginnen de eerste activiteiten met een tentoonstelling over leven en werk van de schrijver, lezingen over zijn oeuvre, debatten over de betekenis van zijn werk en zijn internationale invloed. Plus presentaties ter promotie van de Nederlandse Taal als instrument om te lezen en te schrijven .

Op 15 oktober 2021, de zeventigste verjaardag van AFTh, zal dit Centrum van Taal en Literatuur definitief haar deuren openen.

Met enige nadruk geven wij aan dat het hier niet gaat om reclame te maken voor A.F.Th. van der Heijden (hij heeft dat niet nodig) . Wij vormen een groep liefhebbers die in Eindhoven een aansprekend centrum met aandacht voor taal en literatuur mogelijk willen maken.