Verschijning De Gids 2020/5: Doe-het-zelf-design

15 oktober verschijnt het nieuwe nummer van literair tijdschrift De Gids, met deze keer een themadeel over ‘doe-het-zelf-design’ en een dossier over Friedrich Hölderlin.

Doe-het-zelf-design

Nieuwe goeroes, zelfhulpboeken en meditatie-apps bewijzen dat Nietzsches beroemde slogan ‘wees meester en vormgever van jezelf’ nog altijd inspireert. Volgens ontwerper Mieke Gerritzen verschuift ook binnen de designwereld de focus van het object naar de mens. Over deze ontwikkeling maakte ze het boek Help Je Zelf, cureerde ze samen met MU Hybrid Art House de tentoonstelling The Self Design Academy, en vroeg ze De Gids om een literaire blik te werpen op de vormgeving van het zelf.

In het openingsessay Koude cappuccino schrijft Eelco Runia over hoe wij onszelf door de eeuwen heen vormgeven en opnieuw uitvinden. Ook Mischa Andriessen en Dirk van Weelden schreven ieder een essay. Raoul de Jong, Selin Kuscu,Dirk Vis en Nadia de Vries schreven een verhaal, Pelumi Adejumo een gedicht, Marte Boneschansker maakte een literaire podcast, en Martijn Engelbregt en Mieke Gerritzen verzorgden de beeldbijdragen. Wat de verschillende literaire blikken in elk geval laten zien, is dat zelfvormgeving voor de één een luxeproduct en voor de ander een geëngageerd verzet tegen sterke machten.

Hölderlindossier

In 1770 werd Friedrich Hölderlin geboren, maar pas in de loop van de negentiende eeuw drong het besef door dat Hölderlins werk misschien wel tot het beste behoorde wat de Duitse literatuur had voortgebracht. De Gids herdenkt hem met nieuwe vertalingen van zijn werk door Ard Posthuma, poëzie van Nisrine Mbarki en Kyrke Otto, een essay van Adriaan van Veldhuizen en een kort verhaal van Wytske Versteeg.

En verder: een verhaal van Nicole Kaandorp, een essay van Lotte Lentes en poëzie van Annemarie Estor.

Hier vindt u het nieuwe nummer van De Gids.