Rob van de Schoor, Ook op de hoeken der straten

neemt men zeer belangrijke levensverschijnselen waar: negentiende-eeuwse literaire jour­na­listiek van Frederik van Hogendorp, J.A. de Bergh en Carel Vosmaer

‘Literatuur op sandalen’: zo noemde Damas (Frederik van Hogendorp) zijn ‘Haagsche Omtrekken’, de prozastukjes in losse trant die hij schreef voor twee dagbladen, Het Vaderland en het Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage. Feuilletons, waarin de actualiteit op humoristische toon werd becommentarieerd en die de lezer aanspoorden tot nadenken, werden ook geschreven door de querulant J.A. de Bergh, die de Haagse gezagsdragers het leven zuur maakte met zijn ‘Haagsche Penkrassen’.

Hij ontleende de stof voor zijn columns aan het leven op straat: op de hoek der straten neemt men immers zeer belangrijke levensverschijnselen waar, zoals Carel Vosmaer (als Flanor) optekende in de ‘Vlugmaren’, die hij schreef voor het weekblad De Nederlandsche Spectator. In dit boek zijn een aantal feuilletons van deze negentiende-eeuwse columnisten verzameld, ingeleid en van commentaar voorzien. Feuilletons die de lezer soms prikkelden tot tegenspraak en soms ook voor ons herkenbare onderwerpen behandelen. 

De prijs van Ook op de hoeken der straten (23,5 x 15,5 cm en 342 pagina’s) bedraagt EUR 20. Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR 20 op bankrekening NL85 INGB 0680 2522 15 ten name van W.S. Huberts te Nijmegen (NL), onder vermelding van ‘Straathoek’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Bij afleveradressen in het buitenland zullen de extra verzendkosten in rekening worden gebracht. 

Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Zie hieronder voor de adresgegevens. Een fondslijst is beschikbaar op: www.uitgeverijflanor.nl