Lancering praktijkgids ‘Wat werkt in schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren?’

Verschillende onderzoeken naar de geletterdheid in Vlaanderen leggen een alarmerende evolutie bloot. Maar liefst één op vijf vijftienjarigen haalt het basisniveau voor lezen niet. Goed kunnen lezen is nochtans essentieel, maar ook goed kunnen schrijven is een onmisbare vaardigheid voor succes op school, op het werk en in de samenleving. Voor anderstalige nieuwkomers is dit extra moeilijk, aangezien zij moeten leren lezen en schrijven in een taal die ze nog volop aan het verwerven zijn. 

Dankzij de Raad Dienstverlening van de Universiteit Antwerpen hebben we daarom een praktijkgids ontwikkeld over leren schrijven in het Nederlands. Je kan deze praktijkgids gratis downloaden via https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/schrijfonderwijs/

Deze gids formuleert vier onderzoeksgeïnformeerde aanbevelingen voor effectief schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren. Elke aanbeveling legt in heldere richtlijnen uit hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk. Verder voorziet de gids ook in concrete werkvormen en lesideeën voor in de klas en kaders met achtergrondinformatie voor wie meer over een bepaald thema wil weten. Uiteraard is elke klascontext uniek en hebben laaggeletterde leerlingen elk hun eigen profiel. Een bepaalde opdracht kan in de ene groep perfect werken, maar in een andere groep veel minder succes oogsten. 

Graag benadrukken we ook dat  deze gids over effectief schrijfonderwijs niet losgekoppeld kan worden van onze eerdere praktijkgids over leren lezen in het Nederlands. Dat de richtlijnen voor lezen en schrijven in twee afzonderlijke publicaties opgenomen zijn, is dus geen pleidooi voor het in isolatie aanleren en oefenen van beide vaardigheden. De praktijkgids over leesonderwijs kan trouwens nog steeds gratis gedownload worden via https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/extra-kansen/leesonderwijs/.