Gedicht: Anthony van der Woordt • Prijs niet zalig den man, welke in paleizen woont

Prijs niet zalig den man, welke in paleizen woont;
wien een prachtige troon draagt; die den machtigen
schepter zwaait over landen;
wien millioenen hun hulde biên.

Neen! paleizen, o mensch! schutten de lagen niet
van den dood. Tot den troon dringen de dolken door:
hij stort neêr, die den schepter
zwaait, millioenen verheugen zig!

Ach! der koningen lot is niet bekorelijk;
want paleizen bewoont zelden de liefde: wen
eens een vorst eenen vriend heeft,
dan verwondren de volken zig.

Anthony van der Woordt (1769-1794)


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.