Een nieuwe aflevering van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD): Eten en drinken

Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD) inventariseert de dialectwoordenschat van Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen. Vlaams is in het WVD dus in zijn dialectologische betekenis opgevat, namelijk als een term voor de dialectgroep in het zuidwesten van het Nederlandse taalgebied. Het is een zusterproject van de reeds afgesloten projecten Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD, 1960-2005) en Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD, 1960-2008).

De aflevering is erg volumineus geworden: ze is 782 pagina’s dik, bevat 765 onomasiolo-gische woordenboekartikelen en 229 woordkaarten. Ze is de 8ste papieren aflevering van deel III ‘Algemene Woordenschat’. Hoewel de klemtoon van de huidige dialectlexicografische activiteit nu ligt op de creatie van een digitale databank (zie www.e-wvd.be), heeft de WVD-redactie toch besloten om de dialectwoordenschat voor eten en drinken ook in boekvorm uit te geven. Een boek is hoe dan ook toegankelijker dan een database, vooral wat de taalkaarten betreft.

Woordkaart HOOFDKAAS, KOP (WVD III,8:156)

De woordverzameling voor ETEN EN DRINKEN kwam tot stand dank zij een subsidie van het FWO-Vlaanderen, de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse Overheid en de Nederlandse Taalunie. Er is een 12-tal jaar aan gewerkt, vooral door WVD-redacteur Tineke De Pauw. Toen mevr. De Pauw een opdracht aanvaardde in het middelbare onderwijs, werkte Jacques Van Keymeulen de aflevering af. Hij werd daarbij sterk gesteund door Veronique De Tier, Roxane Vandenberghe en Lien Hellebaut.

De aflevering ETEN EN DRINKEN werd op 30 september 2020 gepresenteerd in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren in Gent. Wegens de vigerende coronamaatregelen was er maar een klein publiek aanwezig, maar alles was ook goed te volgen via livestreaming.

Wie de aflevering wil kopen – ze kost 40€ – kan terecht bij Uitgeverij Scribis