Vacature: Leraar Nederlands (eerstegraads)/adviseur aansluiting VO-WO

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de UvA verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad.

De FGw neemt haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de geesteswetenschappelijke schoolvakken serieus en vindt de wisselwerking tussen voortgezet onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs belangrijk. De faculteit en de afdeling Neerlandistiek willen daar een extra impuls aan geven en zijn daarom op zoek naar een leraar Nederlands die optreedt als brug tussen wetenschap en voortgezet onderwijs op het gebied van de Geesteswetenschappen. Deze leraar versterkt voor de opleiding het netwerk van contacten met leraren Nederlands, geeft de faculteit advies over de aansluiting tussen voortgezet en wetenschappelijk onderwijs en organiseert professionele activiteiten.

Werkzaamheden

De FGw wil leraren een aantrekkelijk professionaliseringsaanbod bieden dat de kracht van de geesteswetenschappen uitdraagt. De aan te stellen contactpersoon denkt mee over de invulling hiervan, voor de faculteit als geheel en voor de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur in het bijzonder. Onder dat aanbod vallen bijvoorbeeld themamiddagen over geesteswetenschappelijk onderzoek voor leraren, leerlingen en schooldecanen, maar ook projectgroepen waarin wetenschappers en leraren gezamenlijk aan een onderzoek werken of onderwijsmateriaal ontwerpen.

De contactpersoon werkt samen met de facultaire coördinator van alle contacten tussen faculteit en het voortgezet onderwijs. Samen bereiden zij een facultaire structuur voor waarin ook contactpersonen voor andere schoolvakken een plaats krijgen, in samenwerking met andere faculteiten en andere hogeronderwijsinstellingen in de regio.

Naast professionalisering van leraren heeft dit project ook tot doel om studenten te enthousiasmeren voor het leraarschap, bijvoorbeeld door gastoptredens of opdrachten in modules. De contactpersoon werkt hiervoor samen met stafleden van in ieder geval het bachelorprogramma Nederlandse taal en cultuur en de masterprogramma’s Neerlandistiek en eventueel ook met stafleden van andere programma’s.

Taken

 • Informeren en adviseren van de FGw over ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs op het gebied van de Geesteswetenschappen, en in het schoolvak Nederlands in het bijzonder;
 • meedenken met de staf van het bachelorprogramma Nederlandse taal en cultuur en de masterprogramma’s Neerlandistiek over ontwikkelingen in het schoolvak Nederlands en de relatie tussen het schoolvak en de academische discipline;
 • adviseren over en verder vorm geven aan het professionaliseringsaanbod voor leraren vanuit de FGw en andere hogeronderwijsinstellingen in de regio;
 • ontwerpen van onderwijsmateriaal, in samenwerking met wetenschappers, waarin de relatie tussen het schoolvak Nederlands en de academische discipline voor leerlingen duidelijk wordt;
 • enthousiasmeren van studenten FGw voor het beroep van leraar, in het bijzonder de studenten van het bachelorprogramma Nederlandse taal en cultuur en de masterprogramma’s Neerlandistiek.

Profiel

We zoeken een actieve en enthousiaste leraar met kennis van de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, in het bijzonder die bij het schoolvak Nederlands. De kandidaat heeft interesse in wetenschappelijk onderzoek en is in staat in twee richtingen een vertaalslag te maken: van onderzoek naar schoolvak en van schoolvak naar wetenschappelijk onderwijs.

De kandidaat beschikt over een relevant netwerk in de regio Noord-Holland en heeft inzicht in professionaliseringsbehoeften van leraren Nederlands en andere Geesteswetenschappelijke schoolvakken. De kandidaat kan passende activiteiten ontwerpen bij die professionaliseringsbehoeften, in samenwerking met wetenschappers van de FGw en van andere hogeronderwijsinstellingen in de regio.

De kandidaat is in staat om de staf van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de afdeling Neerlandistiek in het bijzonder te informeren over (curriculaire) ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en met hen en studenten mee te denken over de aansluiting en afbakening van geesteswetenschappelijke schoolvakken enerzijds en academische opleidingen anderzijds.

Verdere vereisten

 • Eerstegraadsbevoegdheid Nederlands;
 • MA Nederlandse Taal en Cultuur of sterk verwante opleiding;
 • ruime ervaring in en werkzaam in het voortgezet onderwijs;
 • interesse in wetenschappelijk onderzoek;
 • vermogen om in teams te werken, sterk in opbouwen en aanboren van netwerk en samenwerkingen binnen en buiten de faculteit en universiteit;
 • uitstekende organisatorische vaardigheden.

Inlichtingen

Voor meer informatie:

Ons aanbod

We bieden een detachering voor de periode van een jaar, bij voorkeur met startdatum 1 november 2020.

De omvang van de detachering is 7.6 uur per week (0.2 fte).

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Graag solliciteren, een sollicitatiebrief inclusief gedetailleerd cv, via de link op de website van de UvA vóór 15 oktober 2020. Wij nemen alleen complete sollicitaties in behandeling die we via deze link ontvangen.