Tweede digitale uitgave Twente Taalbank online

Afbeelding uit de Twentse Taalbank

Op maandag 7 september is, voor iedereen beschikbaar, de tweede digitale uitgave van de Twentse Taalbank online gekomen als PDF-bestand. Dit betreft de volledige transcriptie van het rijmstuk To Hooupe Kallinge Manges den Swarten Meyster Onde sinen Knegt (1672) van Justus Nipetang, met een Engelse vertaling en een inleiding door Chris Canter.

In dit rijmstuk figureren o.a. de duivel, de bisschop van Munster (Bomn Beernd), de Koning van Engeland, de Keurvorst van Brandenburg, de Prins van Oranje, Graaf Maurits en de Heer van Odijk. Niebaum en Reker (2010): “Afgaande op hedendaagse kenmerken als de meervoudsuitgangen van het werkwoord en de vocaalverandering bij de verkleinwoordvorming, lijkt de omgeving van Enschede een aannemelijke herkomstplaats van de ons onbekende auteur. Het soms aangebrachte onderscheid tussen beide klanken zou dan als een bewuste ‘Westfalisering’ beschouwd kunnen worden.”