‘Stilgeboren’ bereikt het Fries

Door Henk Wolf

In 2016 viel me het woord stilgeboren als eufemisme voor doodgeboren voor het eerst op. Ik heb er toen een stukje over geschreven. In 2018 heb ik dat opnieuw gedaan. Ik constateerde toen dat het gebruik ervan was toegenomen en dat het ook in het Duits voorkwam (als stillgeboren). In het Engels komt het al veel langer voor (als stillborn).

Ik constateerde toen ook dat het Fries er nog geen eigen variant van had overgenomen. Dat is ondertussen wel het geval. Vandaag kwam ik stilberne op de website van Omrop Fryslân tegen. Het is – als ik op Google mag afgaan – tot nu toe het enige voorkomen van het woord op het hele internet. De voorstelbare variant stilgeboaren komt nog niet op het internet voor. Ook in de krantencollectie op delpher.nl komen stilberne en stilgeboaren niet voor. De traditioneler synoniemen deaberne en deageboaren zijn wel allebei op het net en op delpher.nl te vinden.