Verschenen: nieuw nummer Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

Met artikelen over Hugo Claus, Prudens van Duyse, Willem die Madoc maecte en Janine De Rop.

De artikelen zijn allemaal in open access hier te lezen.