Henri Borel, Een droom

Door Bas Jongenelen

Bekijk de video op YouTube.

Scans op DBNL.