Taalonderwijs aan nieuwkomers in Australië, Californië, Ierland, Italië en Suriname

Wie in Nederland komt wonen, moet Nederlands leren om echt deel te worden van de samenleving. Dat betekent dat er een systeem moet zijn van taalonderwijs aan nieuwkomers: kinderen en volwassenen met heel verschillende talenkennis en onderwijservaringen moeten op een of andere manier in staat gesteld worden Nederlands te leren. Hoe is dat georganiseerd in Nederland? Wat doen basis- en middelbare scholen aan NT2-onderwijs, en wat zijn de mogelijkheden voor volwassenen? Welke rol krijgen de talen die nieuwkomers al spreken in dat taalonderwijs? Wat voor beleid is er op dit gebied, en in hoeverre wordt dat beleid ook echt praktijk?

Over al deze vragen gaat het vak ‘Taalonderwijs aan nieuwkomers’, dat dit jaar voor de derde keer gegeven werd aan de Universiteit Utrecht. De cursus was helemaal online, en daardoor een andere ervaring, maar er bleef ook iets hetzelfde: in de laatste weken schreven studenten samen een rapport over het taalonderwijs aan nieuwkomers in vijf andere landen. Hoe hebben ze het daar geregeld? Welke goede ideeën zijn er elders bedacht? Studenten zochten online naar informatie, en deden verslag in een wetenschappelijk rapport. Dat rapport kunt u nu hier lezen.

Alle auteurs hebben toestemming gegeven voor verspreiding. Deel het rapport dus gerust met anderen. De rapporten van voorgaande jaren zijn hier en hier nog te lezen.