Leermiddelen bij canonteksten uit de Nederlandse literatuur

Door Jan Uyttendaele

Naar aanleiding van het verschijnen van de herziene ‘Canon van de Nederlandse literatuur’ door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren heb ik een aantal leermiddelen bij Middelnederlandse canonteksten samengesteld. 

Die leermiddelen zijn bedoeld voor het secundair of voortgezet onderwijs. Ze bestaan telkens uit twee aparte delen: een lijst met vragen en opdrachten voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht met achtergrondinformatie, suggesties voor didactische werkvormen en oplossingen van de vragen. Elk leermiddel is zowel bruikbaar voor klassikaal onderwijs als voor zelfstudie en afstandsonderwijs. Bij afstandsonderwijs kunnen de leerlingen de informatie voor de leerkracht gebruiken als een correctiemodel voor de vragen en opdrachten.

Alle leermiddelen zijn gepubliceerd op KlasCement, de leermiddelenwebsite van het Departement Onderwijs en vorming van de Vlaamse Overheid. Dit zijn de onderwerpen:

Bij deze leermiddelen hoort ook een tekst met een verantwoording van de gebruikte werkvormen en een toelichting bij de didactische principes. Ten slotte is er ook een bibliografie met tekstuitgaven van Middelnederlandse werken die in aanmerking komen voor het gebruik in de klas en voor de persoonlijke lectuur van de leerlingen.

Afbeelding: initiaal van Beatrijs, wikiemedia