Gedicht: Frank van den Wijngaert • Boksmatch (2)

1e Round.

‘k Ben mij bewust…
Men zei: tref hard: hij kent geen mededogen!…
Dus: oog voor oog en tand voor tand: de bloedwet!
Ik kijk hem aan… bespied… gebaar naar rechts…
vlieg aan langs andere zij…
Hij duikt niet: … vangt de slag.
‘k Beloer de zenuwen der kin… de weke maag…
Nu komt-ie los!
Zijn beurt!
Ik ben op hoede… wijk… vlucht langs de ‘ring’…
Ik word geraakt, heel even maar… plooi onder pijn – een kwart
sekond – … verbijt… besef: één volle treffer en…
begin van angst bevliegt me…

2e Round.

Ik weet… ‘k ben ervan overtuigd: … ons spel is dit van kat en muis.
Hoe haat ik u!
Ik zal me duur verkopen!
Maakt mijn gezwindheid u niet dol, niet dol?!…
– Is er nog uitkomst mogelik?!
Middernachtzon!
Bliksemflits!
Ik vond! Ik vond!
… en met verbonden kracht van ziel en lijf plaats ik
de slag, mijn slag, slag, die mijn roem is!
Mijn vreugde raaskalt!
Werden niet allen zó geveld?

Gij staat?!!…

Tuimeling!
Mijn geest stroomt uit; … mijn handen bloeden, bloeden…

Het is geschied!…

De storm zet op.
Ik vlied: een bark in nood,… zet alles bij…
Hij lost niet: kwade geest…
Er is, er is geen uitweg meer!
Kosmiese vloek!
Verplettering!
Uw vuisten hameren mijn onschuldig vlees!…
Erbarmen!…

3e Round.

Ik zal u niet meer tarten…
Hier ben ik: een lam.
Vernietig mij geheel:
ik ben reeds half gebroken.

Ik heb zozeer uw hand ontmoet.
Ik heb dermate uw macht geproefd:
spaar mij de blik van uw nachtmerrie-ogen!…

– Is dit de avend reeds, die zinkt?!
Bewusteloosheid?!

Ik hoor verwonderlik geluid:…
het zuizen van een motor-stille aero…
het gillen van een nacht-foor…

Eentonigheid.
Een dreumes rekent aan het telraam: éen… twee… drie…

Dan plof ik in een holle leegte weg…

– Het is het einde van mijn ‘ongenaakbaarheid’…

– Als ik ontwaak, zie ik hoe bleek Gij zijt en uitgedoofd,
mijn oûwe trouwe Goedester.
Gij geeft me sprakeloos de hand en gaat…

Ontzettend, zwart en hoog begluurt me onverpoosd een
ondoordringbaar neger: Fatum, wereldkampioen!

(1924)

Frank van den Wijngaert (1901-1962)

illustratie: Willy Sluiter


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.