Veerle Fraeters leest Hadewijch

Het verblijf – dag 74

STEUN ONS IN DE VERBLIJFSKOSTEN

Veerle Fraeters is hoogleraar Middelnederlandse letterkunde in Antwerpen. Hadewijch was een dertiende-eeuwse dichteres van mystische liederen.

Presentatie, format, productie, vogels en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.