Vacatures: Docenten Taalbeheersing / Communicatie, Universiteit van Amsterdam

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) verzorgt onderwijs en doet internationaal georiënteerd onderzoek op het gebied van taal en cultuur. De faculteit heeft een vacature voor Docenten Taalbeheersing / Communicatie.

Werkzaamheden

De docenten zullen onderwijs verzorgen in een dynamische context waar met veel enthousiasme en creativiteit wordt gewerkt aan vernieuwend onderwijs en actualisering van vakinhoud. De docenten zullen ingebed worden in de afdeling Neerlandistiek (Capaciteitsgroep Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica), die verschillende traditionele disciplines huisvest, maar waar ook geïnvesteerd wordt in interdisciplinaire samenwerking op het gebied van taal, communicatie, cognitie en cultuur. De opleidingen waarin de docenten onderwijs zullen verzorgen, koppelen deze breedheid aan probleemgestuurd onderwijs dat de verbinding met de maatschappij opzoekt.

Profiel

De beoogde kandidaten:

  • zijn bij voorkeur gepromoveerd in een relevante discipline, zoals taalbeheersing, argumentatietheorie, communicatiewetenschappen (richting bv. persuasieve, strategische of politieke communicatie), cognitieve wetenschappen of een ander gerelateerd veld;
  • hebben aantoonbare ervaring met het geven van wetenschappelijk onderwijs op bachelorniveau;
  • hebben aantoonbare ervaring met het begeleiden van studentonderzoek op bachelorniveau;
  • zijn flexibel en hebben aantoonbare didactische vaardigheden in hun onderwijsportfolio;
  • hebben aantoonbare ervaring met ICTtoepassingen in het onderwijs;
  • hebben kennis van relevante onderzoeksmethoden (beide profielen) en statistiek (met name CLC profiel);
  • zijn in bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of hebben de intentie deze binnen twee jaar te behalen
  • kunnen zich uitstekend schriftelijk en mondeling uitdrukken in het Nederlands en Engels;
  • kunnen goed zelfstandig werken en hebben goede organisatorische vaardigheden;
  • hebben een werkhouding die gericht is op teamwork, flexibiliteit en communicatie.

De opleidingen zoeken twee docenten met een van de volgende profielen, of met een combinatie van (elementen uit) beide profielen.

Bachelor Cognition, Language and Communication (CLC) 

De docent beschikt over brede kennis van het terrein van de taalbeheersing, communicatie & cognitie. Zij/hij heeft ruime ervaring met het verzorgen van onderwijs op (onderdelen van) dit gebied en ontplooit daarin nieuwe initiatieven. Ervaring met het verzorgen van afstandsonderwijs is een pré, de bereidheid daartoe een absolute must. De nieuwe docent is breed inzetbaar in het (afstands)onderwijs voor de BSc Cognition, Language and Communication (CLC, gedeelte communicatie en cognitie). De beoogde kandidaat draagt bij aan het herontwikkelen van onderwijs en verzorgt inspirerende hoor-, werk- en webcolleges. De docent is binnen CLC in staat colleges te verzorgen op het gebied van communicatie-analyse (verschillende communicatieniveaus en discoursegebieden) en de relatie tussen communicatie en cognitie, en is in staat om studenten te begeleiden bij (interdisciplinair) onderzoek. De kandidaat spreekt zowel vloeiend Nederlands als Engels en kan in beide talen onderwijs geven. Ten slotte heeft de kandidaat oog voor het moderne werkveld van de CLC’er.
Zie: BSc Programma Cognition, Language & Communication

Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur

De docent beschikt over brede kennis van het terrein van de (Nederlandse) taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica. Zij/hij heeft ruime ervaring met het verzorgen van onderwijs op dit gebied en ontplooit daarin nieuwe initiatieven. Ervaring met het verzorgen van afstandsonderwijs is een pré, de bereidheid daartoe een absolute must. De nieuwe docent is breed inzetbaar in het onderwijs voor de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur (deels voor het afstudeertrack Taal en Communicatie) en is in staat colleges te verzorgen op het gebied van argumentatietheorie, debatteren, onderzoeksmethoden, onderzoeksliteratuur en wetenschapsfilosofie. De docent verzorgt inspirerende hoor- en werkcolleges, draagt bij aan het herontwikkelen van onderwijs en is in staat om studenten te begeleiden bij (disciplinair en multidisciplinair) onderzoek op bachelorniveau. De kandidaat spreekt uitstekend Nederlands. Ten slotte heeft de kandidaat oog voor het actuele werkveld van een Neerlandicus.

Zie: BA Programma Nederlandse Taal & Cultuur

NB: Een docentpositie bestaat uit 85% onderwijstijd en 15% onderwijsgebonden onderzoekstijd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen:

Voor meer informatie over werken bij de Universiteit van Amsterdam verwijzen wij naar de website.

Ons aanbod

De tijdelijke arbeidsovereenkomst zal ingaan per 1 augustus 2020 voor een periode van twee jaar. De omvang is tussen 15 (0.4 fte) en 22 uur (0.6 fte). Deze omvang geldt voor elk van beide profielen.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring bij aanvang van het dienstverband, minimaal €2.709 en maximaal €4.978 bruto per maand (schaal 10/11) op basis van volledige werktijd (38 uur). De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Sollicitaties inclusief een volledig curriculum vitae dienen via onderstaande link gericht te worden aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Prof. dr. Fred Weerman onder vermelding van vacaturenummer 20-324. De sluitingsdatum is 21 juni 2020. De gesprekken zullen plaatsvinden op 2 of 3 juli 2020. Het geven van een proefcollege (op afstand) zal een mogelijkheid zijn. #LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Solliciteer hier