Vacature: Doctoraatsbeurs “Shaping Belgian Literature Before 1830”

De afdelingen Geschiedenis en Literatuurwetenschap van de KU Leuven zoeken een doctoraatskandidaat in het kader van het multidisciplinaire FWO-project “Shaping Belgian Literature before 1830: Multilingual Patterns and Cultural Transfer in Flemish and French Periodicals in the Southern Low Countries”. 

In de geschiedschrijving van de Lage Landen is de achttiende-eeuwse literatuur – en zeker zoals die gecreëerd en beleefd werd in de Zuidelijke Nederlanden – lange tijd onderbelicht gebleven. Hierdoor ontbreekt kennis over het fundamentele meertalige en hybride karakter van de literaire cultuur tijdens deze formatieve periode uit de Belgische ontstaansgeschiedenis. 

“Shaping Belgian Literature” vult deze lacune door de Zuid-Nederlandse literatuur te bestuderen als onderdeel van een inherent meertalige cultuur en heeft als doel een dieper inzicht te verwerven in de rol van literatuur als bredere, identiteit-vormende, praktijk. Meer specifiek zal gekeken worden naar de functie die Nederlands- en Franstalige tijdschriften die verschenen en circuleerden in de Zuidelijke Nederlanden vervulden in dit proces. 

Binnen dit project zal de geselecteerde kandidaat een eigen onderzoekslijn uitwerken in samenwerking met het projectteam en onder begeleiding van Prof. Dr. Tom Verschaffel (Cultuurgeschiedens sinds 1750) en Prof. Dr. Beatrijs Vanacker (Franse literatuur). 

Over deze functie

Tot de taken van de promovendus behoren onder andere:

 • het schrijven van een proefschrift;
 • (archief)onderzoek in (overwegend Belgische) bibliotheken en erfgoedinstellingen en het systematische documenteren van de onderzoeksresultaten;
 • actieve deelname aan de projectgroep;
 • het presenteren van onderzoeksresultaten op (internationale) workshops en congressen.

Profiel

De kandidaat die we zoeken beschikt over volgende kwalificaties en vaardigheden:

 • Een Master-diploma op het gebied van de (cultuur)geschiedenis en/of Nederlandse of Franse taal- en letterkunde (of zal dit diploma voor de aanvang van het project behalen);
 • Interesse in interdisciplinair onderzoek;
 • Aantoonbare analytische kwaliteiten; 
 • Een goede passieve kennis van Nederlands en Frans; goede communicatieve vaardigheden in het Engels strekken tot aanbeveling; 
 • Communicatief, teamgericht en bereid om zowel zelfstandig als in groep onderzoek uit te voeren.

Aanbod 

 • Een voltijdse aanstelling van één jaar, na positieve evaluatie met drie jaar verlengbaar;
 • Een netto maandsalaris van circa 2000 Euro; 
 • Een budget voor onderzoeksgerelateerde activiteiten; 
 • Een plek in een dynamische onderzoekscontext aan een gerenommeerde universiteit. 


Geïnteresseerd?

Kandidaten kunnen solliciteren vóór 21 juli via de online-vacaturetool van KU Leuven. Je sollicitatie omvat volgende delen:

 • een motivatiebrief;
 • een CV met vermelding van studieresultaten, inclusief de namen en contactgegevens van twee referenten; 
 • een voorbeeld van geschreven werk (bijv. thesishoofdstuk; artikel). 

De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 augustus. Beoogde startdatum: 1 oktober 2020, of zo spoedig mogelijk nadien. 

Wie vragen heeft over deze vacature, of een uitgebreide projectbeschrijving wil lezen, kan contact opnemen met Tom Verschaffel (tom.verschaffel@kuleuven.be) en Beatrijs Vanacker (beatrijs.vanacker@kuleuven.be).