Vacature: Doctoraatsbursaal (4 jaar) Contactlinguïstiek/sociolinguïstiek

Binnen de onderzoeksgroep ‘Quantitative Lexicology and Variational Linguistics’ (QLVL) van de faculteit Letteren zoeken wij een voltijdse junior onderzoeker (4 jaar) voor een nieuw onderzoeksproject gefinancierd door KU Leuven. De titel van het project is: “Spelen met het Engels: een ontwikkelingsstudie naar het gebruik van en de reflectie over sociopragmatisch betekenisvolle Engelse lexicale middelen bij Vlaamse kinderen”.

Project

Hoe verwerven preadolescenten de sociale betekenis van het Engels in het Nederlands? Via deze centrale vraagstelling draagt dit project op drie manieren bij aan het opkomende veld van de ontwikkelingssociolinguïstiek. Tot dusver bestudeert onderzoek in dit veld de manier waarop kinderen de gangbare normen van taalvariatie uit hun gemeenschap verwerven door de productie van fonetische standaardtaal- en omgangstaalvarianten bij kleuters te analyseren. Dit nieuwe project richt zich daarentegen op (1) contactgebaseerde lexicale variatie (2) in de overgang van kindertijd naar adolescentie (3) waarbij het perspectief van taalproductie wordt verrijkt met inzicht in taalbewustzijn. 

Specifiek zet dit project in op de evolutie in het gebruik van en de reflectie over socio-pragmatisch betekenisvolle Engelse lexicale middelen bij Vlaamse kinderen (‘superhero’, ‘oh my God!’). Eerder onderzoek toont de hoge receptieve kennis van Engelse termen bij lagereschoolkinderen, maar minder is geweten over hun spontane gebruik ervan. Die kennis winnen we in door vier types data te verzamelen voor een groep Vlaamse preadolescenten: peerinteractie, stylizationtaken, sociolinguïstische interviews en metalinguïstische interviews. Via diepgaande analyse van de data worden drie doelstellingen nagejaagd:

  • Transitiepunten identificeren in gebruik: wanneer vinden we verschuivingen in het gebruik, de distributie en de verspreiding van Engelse lexicale middelen in spontane en gestuurde interacties van Vlaamse preadolescenten?
  • De opkomst van creativiteit en agentschap lokaliseren: wanneer vinden we de eerste tekenen van groeiende creativiteit met Engelse lexicale middelen?
  • Het uittekenen van evolutie in de metalinguïstische reflectie op contactgebaseerde variatie: welke trends ontwaren we in de manier waarop kinderen bewust reflecteren over de waarde van Engelse lexicale middelen in hun talige gemeenschap?

De kennis die we inwinnen via deze analyses zal ons algemene inzicht in de relatie tussen taalverwerving, taalcontact en taalverandering verdiepen. 

Profiel

De volgende taken horen bij de functie: 

1. Ontwikkelen en uitvoeren van het onderzoeksproject
   – Literatuurstudie uitvoeren
   – Data verzamelen en transcriberen 
   – Data analyseren met oog op de doelstellingen van het project
   – Presenteren van resultaten op (inter)nationale conferenties
   – Rapporteren van resultaten in internationale peer-reviewed tijdschriften
2. De doctoraatsopleiding volgen
3. Onderwijsassistentie verlenen (maximum 10-15%)

Sollicitanten zouden over de volgende kwalificaties moeten beschikken: 
– Een masterdiploma Taalkunde of Taal- en Letterkunde, of andere relevante masterdiploma’s. Studenten in het laatste jaar die zullen afstuderen voor september 2020 worden ook uitgenodigd om te solliciteren. Uitmuntende studieresultaten strekken tot de aanbeveling.- Nieuwsgierig, ondernemend en creatief van geest; uitstekende analytische vaardigheden en een passie voor onderzoek- Interesse in en talent voor werken met verscheidene methodieken (kwantitatief en kwalitatief);- Niveau moedertaalspreker voor Nederlands, grondige beheersing van het Engels- Excellente presentatieskills en schrijfvaardigheid- Sterk in zelfstandig werk, maar tegelijk ook teamplayer- Ervaring in werken met preadolescenten strekt tot de aanbeveling

Aanbod

De junior-onderzoeker die op dit project wordt aangenomen zal werken in de onderzoeksgroep ‘Quantitative Lexicology and Variational Linguistics’ (QLVL) aan de Brussel campus van de faculteit Letteren, KU Leuven. Het aanbod omvat een voltijdse tewerkstelling met competitieve verloning in een intellectueel uitdagende omgeving en een internationale context: bij de verschillende case-studies van het project worden verschillende interne en externe experts betrokken.

Het project loopt vier jaar. De aanstelling loopt initieel voor een proefperiode van 1 jaar (startdatum in onderling overleg) en wordt verlengd na gunstige evaluatie. 

Interesse?

Geïnteresseerde kandidaten kunnen voor deze job solliciteren via de online tool. Kandidaten bezorgen:

a) een motivatiebrief die beschrijft waarom je geschikt bent voor de functie (in Engels én Nederlands);b) je CV (in Engels of Nederlands).
Deadline: 3 juli 2020 of tot wanneer de positie is ingevuld. Interviews voor de selectie van de kandidaten vinden plaats tussen 10 en 17 juli 2020. Gelieve duidelijk te communiceren over mogelijke onbeschikbaarheden in deze periode. 
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Eline Zenner, tel.: +32 2 447 10 78, mail:

Binnen de onderzoeksgroep ‘Quantitative Lexicology and Variational Linguistics’ (QLVL) van de faculteit Letteren zoeken wij een voltijdse junior onderzoeker (4 jaar) voor een nieuw onderzoeksproject gefinancierd door KU Leuven. De titel van het project is: “Spelen met het Engels: een ontwikkelingsstudie naar het gebruik van en de reflectie over sociopragmatisch betekenisvolle Engelse lexicale middelen bij Vlaamse kinderen”.

Project

Hoe verwerven preadolescenten de sociale betekenis van het Engels in het Nederlands? Via deze centrale vraagstelling draagt dit project op drie manieren bij aan het opkomende veld van de ontwikkelingssociolinguïstiek. Tot dusver bestudeert onderzoek in dit veld de manier waarop kinderen de gangbare normen van taalvariatie uit hun gemeenschap verwerven door de productie van fonetische standaardtaal- en omgangstaalvarianten bij kleuters te analyseren. Dit nieuwe project richt zich daarentegen op (1) contactgebaseerde lexicale variatie (2) in de overgang van kindertijd naar adolescentie (3) waarbij het perspectief van taalproductie wordt verrijkt met inzicht in taalbewustzijn. 

Specifiek zet dit project in op de evolutie in het gebruik van en de reflectie over socio-pragmatisch betekenisvolle Engelse lexicale middelen bij Vlaamse kinderen (‘superhero’, ‘oh my God!’). Eerder onderzoek toont de hoge receptieve kennis van Engelse termen bij lagereschoolkinderen, maar minder is geweten over hun spontane gebruik ervan. Die kennis winnen we in door vier types data te verzamelen voor een groep Vlaamse preadolescenten: peerinteractie, stylizationtaken, sociolinguïstische interviews en metalinguïstische interviews. Via diepgaande analyse van de data worden drie doelstellingen nagejaagd:

  • Transitiepunten identificeren in gebruik: wanneer vinden we verschuivingen in het gebruik, de distributie en de verspreiding van Engelse lexicale middelen in spontane en gestuurde interacties van Vlaamse preadolescenten?
  • De opkomst van creativiteit en agentschap lokaliseren: wanneer vinden we de eerste tekenen van groeiende creativiteit met Engelse lexicale middelen?
  • Het uittekenen van evolutie in de metalinguïstische reflectie op contactgebaseerde variatie: welke trends ontwaren we in de manier waarop kinderen bewust reflecteren over de waarde van Engelse lexicale middelen in hun talige gemeenschap?

De kennis die we inwinnen via deze analyses zal ons algemene inzicht in de relatie tussen taalverwerving, taalcontact en taalverandering verdiepen. 

Profiel

De volgende taken horen bij de functie: 1. Ontwikkelen en uitvoeren van het onderzoeksproject
   – Literatuurstudie uitvoeren
   – Data verzamelen en transcriberen 
   – Data analyseren met oog op de doelstellingen van het project
   – Presenteren van resultaten op (inter)nationale conferenties
   – Rapporteren van resultaten in internationale peer-reviewed tijdschriften
2. De doctoraatsopleiding volgen
3. Onderwijsassistentie verlenen (maximum 10-15%)

Sollicitanten zouden over de volgende kwalificaties moeten beschikken: 
– Een masterdiploma Taalkunde of Taal- en Letterkunde, of andere relevante masterdiploma’s. Studenten in het laatste jaar die zullen afstuderen voor september 2020 worden ook uitgenodigd om te solliciteren. Uitmuntende studieresultaten strekken tot de aanbeveling.- Nieuwsgierig, ondernemend en creatief van geest; uitstekende analytische vaardigheden en een passie voor onderzoek- Interesse in en talent voor werken met verscheidene methodieken (kwantitatief en kwalitatief);- Niveau moedertaalspreker voor Nederlands, grondige beheersing van het Engels- Excellente presentatieskills en schrijfvaardigheid- Sterk in zelfstandig werk, maar tegelijk ook teamplayer- Ervaring in werken met preadolescenten strekt tot de aanbeveling

Aanbod

De junior-onderzoeker die op dit project wordt aangenomen zal werken in de onderzoeksgroep ‘Quantitative Lexicology and Variational Linguistics’ (QLVL) aan de Brussel campus van de faculteit Letteren, KU Leuven. Het aanbod omvat een voltijdse tewerkstelling met competitieve verloning in een intellectueel uitdagende omgeving en een internationale context: bij de verschillende case-studies van het project worden verschillende interne en externe experts betrokken.
Het project loopt vier jaar. De aanstelling loopt initieel voor een proefperiode van 1 jaar (startdatum in onderling overleg) en wordt verlengd na gunstige evaluatie. 

Interesse?

Geïnteresseerde kandidaten kunnen voor deze job solliciteren via de online tool. Kandidaten bezorgen:
a) een motivatiebrief die beschrijft waarom je geschikt bent voor de functie (in Engels én Nederlands);b) je CV (in Engels of Nederlands).
Deadline: 3 juli 2020 of tot wanneer de positie is ingevuld. Interviews voor de selectie van de kandidaten vinden plaats tussen 10 en 17 juli 2020. Gelieve duidelijk te communiceren over mogelijke onbeschikbaarheden in deze periode. 
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Eline Zenner, tel.: +32 2 447 10 78, mail: eline.zenner@kuleuven.be.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 03/07/2020 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Meer informatie.