Taal & Tongval-colloquium 27 november 2020 over big data in taalvariatieonderzoek

Op 27 november houdt Taal en Tongval zijn jaarlijkse colloquium in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde, Koningstraat 18 in Gent met als thema Big data: perspectieven voor onderzoek naar taalvariatie en taalverandering. 

Inschrijven is mogelijk tot 13 november op de website  www.taalentongval2020.ugent.be via de inschrijvingslink bij praktische informatie. Inschrijven is verplicht om te kunnen inschatten hoeveel personen aanwezig zullen zijn. Als de coronamaatregelen nog gelden, wordt hier rekening mee gehouden. 

Programma

09:15-09:45 ontvangst met koffie / warm-up with coffee
09:45-10:00 inleiding organisatoren / introduction by the organisers
10:00-10:45 plenaire lezing / keynote address 1:
Dirk Speelman (KU Leuven), met/with Stef Grondelaers (RU Nijmegen ) & Robbert de Troij (KU Leuven):De structuur van syntactische Noord/Zuid-variatie: een big data-benadering
  sessie / session A sessie / session B
10:45-11:15 Kansen en uitdagingen bij online dialectenquêtering: de geografie en dynamiek van de West-Vlaamse pronomina wuk en etwuk als casus
Anne-Sophie Ghyselen & Roxane Vandenberghe (Universiteit Gent)
Historical Corpus of Dutch: A new multi-genre corpus of Early and Late Modern Dutch

 

Iris Van de Voorde (FWO Vlaanderen; Vrije Universiteit Brussel; Universiteit Leiden)
Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden)
Wim Vandenbussche (Vrije Universiteit Brussel)
Rik Vosters (Vrije Universiteit Brussel)
Marijke van der Wal (Universiteit Leiden)

11:15-11:45 Diachronic modeling of changing speech patterns in Dutch minority languages: methodological considerations
Raoul Buurke & Martijn Wieling (Rijksuniversiteit Groningen)
Gepimpte data! From English TV show to Dutch verb in less than three years
Stefano De Pascale, Dirk Pijpops, Freek Van de Velde & Eline Zenner (KU Leuven)
11:45-12:10 Presentatie + demo / presentation + demo:
De droom van Weijnen. Het DSDD-project voor de dialectlexicografie.
Jacques Van Keymeulen, Roxane Vandenberge, Lien Hellebaut, Sally Chambers (Universiteit Gent), Veronique De Tier, Tanneke Schoonheim, Katrien Depuydt, Jesse de Does & Koen Mertens (Instituut voor de Nederlandse Taal)
12:10-14:00 lunch
14:00-14:45 plenaire lezing / keynote address 2:
Jack Grieve (Birmingham):Big Data for the Analysis of Lexical Variation and Change
14:45-15:15 SDATS (2019-2024): A large-scale project on language variation and change in German-speaking Switzerland
Adrian Leemann, Péter Jeszenszky, Carina Steiner, Jan Messerli & Melanie Studerus (University of Bern)
Geheugengebaseerd leren als datagedreven techniek om lexeemspecifieke variatie te onderzoeken
Dirk Pijpops, Dirk Speelman (KU Leuven) & Antal van den Bosch (Meertens Instituut/Radboud Universiteit Nijmegen)
15:15-15:45 Visualization of dialect data with preview maps
Kai-Uwe Carstensen (Universität Siegen)
What can big data tell us about the social meaning of language variation? A case study on socially meaningful spelling variation in English and Dutch
Laura Rosseel (Vrije Universiteit Brussel) & Dong Nguyen (Universiteit Utrecht)
15:45-16:15 koffiepauze / coffee break
16:15-16:45 Dialect maps with meaning: Explaining semantic patterns of variation with dialectometric geo-analyses
Karlien Franco (KU Leuven), John Huisman (Radboud Universiteit Nijmegen) & Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen).
New perspectives on language variation in teenagers’ social media writing: The impact and interaction of author profile and interlocutor profile
Lisa Hilte, Reinhild Vandekerckhove & Walter Daelemans (U Antwerpen)
16:45-17:30 plenaire lezing / keynote address 3:
Miriam Bouzouita (UGent / tbc):The Spanish Dialects App: Gamifying research on geospatial and sociolinguistic variation and change in morphosyntax
17:30-18:45 receptie / reception

Het colloquium wordt financieel mogelijk gemaakt door het FWO en de onderzoeksgroepen DiaLing en GLiMS.