Gedicht: Simon Vestdijk • Oud gerechtsgebouw – stadhuis te Delft

Oud gerechtsgebouw – stadhuis te Delft
voor J. Greshoff

Onder de kroonlijst gluren half voorover
Vier hoofden. Naast de gladde jong’ling hangt
Een baardig krijgsheld; dan, zwaarder en grover,
’n Fonteingod, die naar stroomnymphen verlangt,

Doch dulden moet, dat hem een leeuw flankeert,
Met ruwgegolfde manen en een ring.
Is ’t déze vierschaar die het recht beheert?
En ’t wilde Dier spreekt mee in het geding …

Op ’t steenen front, geleund aan sierpilaren,
Wil een gestalte uit haar plooien komen:
Een godin met de weegschaal van het wáre
Recht; en, als had zij een beroep vernomen.

Treedt zij uit, daalt af, – maar verstijft van verre
Voor rijen blauwe, ronde duivenkoppen,
Die ’t dak bevuilen en haar hulp versperren
En zich aan ’t hart der magistraat verstoppen.

S. Vestdijk (1898-1971)

Foto: Wikimedia / G. Lanting

[Het is me niet duidelijk waar die vier hoofden nou precies zitten, boven de godin Justitia of veel lager – maar de hoofden lagerop zijn met z’n zessen …]


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.