Academische Jaarprijzen 2020 Nederlandstalige of Afrikaanse Letterkunde

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft op 22 juni 2020 de volgende prijzen toegekend:

1) voor de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandstalige letterkunde: Lisanne Snelders, Hoe Nederland Indië leest. Hella S. Haasse, Tjalie Robinson, Pramoedya Ananta Toer en de politiek van de herinnering (Universiteit van Amsterdam, 2018). 

2) voor de beste scriptie op het gebied van de Nederlandstalige letterkunde: Tom Laureys, Naar een New Historicism in de Lage Landen? Discursive con-texts, faultlines en alternatieve lezingen van vroegmoderne Nederlandse wraak-tragedies. Begeleid door Kornee van der Haven, Universiteit Gent.

De jury bestond uit prof. dr. Erica van Boven (RUG) en dr. Henriette Louwerse (voorzitter van de IVN). 

Het juryrapport is integraal beschikbaar op http://www.mdnl.nl/mdnl/, waar ook een overzicht is te vinden van de laureaten van voorgaande Academische Jaarprijzen, en van de andere prijzen die de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde sinds 1921 heeft toegekend.

De prijzen worden uitgereikt tijdens het middagprogramma van de Jaarvergadering van de MdNL op zaterdag 26 september 2020 om 14.00 uur in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden (onder voorbehoud). 

Voor nadere inlichtingen: Tanja Simons, secretaris MdNL, p/a Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501, 2300 RA LEIDEN.

e-mail: mnl@library.leidenuniv.nl