Willem Bilderdijk en de Romantiek

Willem Bilderdijk leefde ten tijde van de romantiek. Er bestond een enorme fascinatie met de persoon en het lichaam van Bilderdijk. Zo werd zijn lichaam na zijn dood op verschillende manieren in gips afgedrukt en bewaarden bewonderaars lokken van zijn haar.

Rick Honings, Universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde en Bilderdijk-biograaf, vertelt over de collectie Bilderdijkiana en de Bilderdijkkamer in het Academiegebouw van Universiteit Leiden, waar een selectie van schilderijen en objecten uit de collectie te zien is.

De Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ heeft haar collectie Bilderdijk in permanent bruikleen gegeven aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MdNL). Deze collectie sluit goed aan bij de collectie Bilderdijkiana van de MdNL, die wordt beheerd door de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Door de bruikleen is een bijzonder rijke collectie boeken, brieven, documenten, kunstwerken en objecten met betrekking tot de dichter, advocaat een veelzijdige geleerde dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) en diens tijdgenoten voortaan op één plek raadpleegbaar.

(Bekijk deze video op YouTube)