wereldlijk / werelds

Verwarwoordenboek Vervolg (166)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

wereldlijk / werelds

De woorden worden door elkaar gebruikt, maar er is wel een verschil.

wereldlijk                  eigen aan de wereld, antoniem: kerkelijk

  • Heeft de paus ook wereldlijke macht in het Vaticaan?

werelds                      eigen aan de wereld, antoniem: geestelijk; vergankelijk, mondain

  • Als kluizenaar had hij afstand gedaan van wereldse genoegens.

Het onderscheid ‘niet-kerkelijk’ (wereldlijk) en ‘niet-geestelijk’ (werelds) is soms niet zo groot. Dat is waarschijnlijk de reden dat deze woorden door elkaar worden gebruikt. In elk geval is werelds veel ruimer dan wereldlijk. Het is wel bijzonder dat werelds ook ‘mondain’ betekent, en dat het daarmee ook de aspecten ‘weelderig’ en ‘lichtzinnig’ oproept. Het woord ‘mondain’ is trouwens afgeleid van het Latijnse ‘mundus’ dat ook ‘wereld’ betekent.

Afbeelding van Arek Socha via Pixabay