Vacature: Universitair Docent Oudere Nederlandse Letterkunde, Groningen

Je verzorgt in de eerste plaats onderwijs in de vroegmoderne Nederlandse letterkunde (zeventiende en achttiende eeuw) binnen de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Verder participeer je in enkele multidisciplinaire modules van deze opleiding. Je hebt ook een aandeel in de interdisciplinaire cursussen van de masteropleiding Neerlandistiek en begeleidt zowel bachelor- als masterscripties. Verder lever je bijdragen aan cursussen van het facultaire programma Dutch Studies en het Honours College. Je verricht in het oog springend en actueel onderzoek over vroegmoderne Nederlandse literatuur. Je werkt op zowel onderwijs- als onderzoeksgebied samen met collega’s binnen en buiten de opleidingen NTC/Neerlandistiek en toont op beide visie en initiatief (mede door het ontwikkelen van nieuwe cursussen en onderzoeksplannen). Je zet je actief in voor de voorlichting aan en werving van potentiële studenten Nederlands.

Wij bieden een aanstelling met een verdeling van 60% onderwijstijd (inclusief bestuur en organisatie) en 40% onderzoekstijd.

Functie-eisen

 • je bent gepromoveerd op een proefschrift over een vroegmodern-letterkundig onderwerp
 • je beschikt over ruime onderwijservaring in zowel mono- als multidisciplinair verband, op zowel bachelor- als masterniveau en bent in bezit van minimaal de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
 • jouw hoofdexpertise ligt op het terrein van de vroegmoderne Nederlandse letterkunde en je bent bereid en competent om onderwijs te verzorgen over de literatuur van andere periodes en op andere deelterreinen van de Neerlandistiek
 • je bent zowel passief als actief vertrouwd met actuele benaderingen in het historisch-letterkundig onderzoek, in het bijzonder de cultuurhistorische benadering en de discoursanalyse en bent goed op de hoogte van vigerende theorieën daaromtrent
 • je hebt concrete ideeën voor eigen onderzoek en voor collectief onderzoek samen met collega’s binnen en buiten de opleidingen NTC/Neerlandistiek waarin de voornoemde benaderingen worden toegepast
 • je hebt ervaring in het ontwerpen van cursussen met veel ruimte voor actieve studentparticipatie en peerinstructie en –uitwisseling; je hebt concrete ideeën voor zulke cursussen, zowel in mono- als in multidisciplinair verband
 • je bent gewend zowel zelfstandig onderwijs te geven als in samenwerking met collega’s (co-teaching), zowel in mono- als in multidisciplinair verband; je ziet de voordelen van co-teaching en hebt de ambitie daar nog actiever in te participeren
 • je bent bereid een zichtbare en constructieve bijdrage te leveren aan de onderzoeks- en onderwijsorganisatie
 • je hecht aan collegiale uitwisseling en communicatie, neemt daartoe ook zelf het initiatief, en draagt bij aan een goede sfeer op de werkvloer
 • je bent in staat te communiceren en onderwijs te geven in het Engels (CEFR C1 niveau voor lezen, luisteren, schrijven en spreken).

Organisatie

De Faculteit der Letteren kent een lange traditie van onderzoek en onderwijs, die meer dan vierhonderd jaar teruggaat. Het is onze missie om zowel excellent onderwijs te bieden en als toponderzoek uit te laten voeren, met een sterke internationale oriëntatie, maar ook stevig geworteld in Noord-Nederland. Wij bouwen kennis op en delen die met de samenleving. We werken in een modern, breed georiënteerd en internationaal instituut. Wij leiden meer dan 5.000 Nederlandse en internationale studenten op tot toekomstgerichte, communicatief vaardige en onafhankelijke academici. Wij zijn een divers team dat bestaat uit 700 enthousiaste en hardwerkende medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

 • een salaris dat afhankelijk is van jouw kwalificaties en werkervaring, met een minimum van € 3.637, – (schaal 11) en een maximum van € 5.656, – (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd
 • 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering en neem je deel aan het pensioenfonds voor medewerkers (ABP); voor niet-Nederlandse sollicitanten gelden mogelijk aanvullende gunstige belastingvoorwaarden
 • 232 vakantie-uren per jaar bij een fulltime dienstverband
 • een contract voor de periode van 5 jaar.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van je sollicitatie te sturen vóór 2 juni 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier en de volgende vier documenten (PDF-formaat) te uploaden:

1. Een motivatiebrief
2. Een cv, inclusief een lijst van vijf door jouzelf gekozen “beste artikelen”, een volledige lijst van publicaties en de namen en contactgegevens van drie referenten
3. Een korte beschrijving van je wetenschappelijke interesses en van je plannen voor toekomstig onderzoek, alsmede een overzicht van gegeven cursussen en van je plannen voor toekomstig onderwijs, samen maximaal twee pagina’s (je kunt deze informatie uploaden onder “extra document” op de website)
4. Een representatieve publicatie van jouw hand (eveneens te uploaden onder “extra document 1” op de website).

Alleen volledige sollicitaties worden in behandeling genomen.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste helft van juni 2020.

De RUG is een inclusieve organisatie: Een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Voor deze functie nodigen we ook nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/(…)sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Solliciteer