Vacature: Universitair docent Nederlandse letterkunde, UvA

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) heeft een vacature voor een Universitair docent Nederlandse letterkunde.

De universitair docent verzorgt inspirerende hoorcolleges en werkgroepen in de bachelorprogramma’s Nederlandse Taal en Cultuur, de masterprogramma’s Nederlandse Taal en Cultuur en Redacteur/Editor, de onderzoeksmaster Literary Studies, en in het minoraanbod van de faculteit. Tot de onderwijstaken behoren verder het begeleiden van scripties, tutorials, en het actief bijdragen aan onderwijs- en curriculuminnovaties. Binnen het departement zijn de programma’s toegesneden op de onderzoekinteresses van de staf en de structuur van het curriculum.

Taken

 • Ontwerpen en uitvoeren van zelfstandig onderzoek naar historische en/of moderne Nederlandse literatuur en cultuur, resulterend in academische publicaties in (inter)nationale vakbladen, artikelenbundels en/of monografieën;
 • verwerven van externe onderzoeksfinanciering in nationaal en Europees verband;
 • actief bijdragen aan – en ontwikkelen van – nationale en internationale onderzoekssamenwerkingsverbanden;
 • actief bijdragen aan de onderzoeksactiviteiten van ASCA en/of ASH;
 • ontwerpen, coördineren en verzorgen van onderwijsmodules, in het Engels en het Nederlands, op bachelor- en masterniveau;
 • begeleiden van bachelor- en masterscripties, bijdrage aan mentoraat, tutoraat, en promotiebegeleiding;
 • actief bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijsaanbod;
 • deelname aan commissies en werkgroepen en het uitvoeren van administratieve taken.

Functie-eisen

We zoeken een actieve en ambitieuze onderzoeker met een sterk profiel, blijkend uit internationale publicaties en een internationaal academisch netwerk. De kandidaat wordt geacht om in staat te zijn externe onderzoeksfinanciering te verwerven. Het onderzoek van de kandidaat sluit aan op het profiel van ASCA en/of ASH. Ervaring met onderzoek waarin wordt samengewerkt met niet-academische instituties en partners in Nederland of elders strekt tot aanbeveling.

De kandidaat is gepromoveerd in de Letteren of een aanverwante discipline, met een accent in het onderzoek op historische en/of moderne Nederlandse literatuur. Uit de publicaties van de kandidaat blijkt een brede kennis van de Nederlandse literatuurgeschiedenis alsook van de Nederlandse cultuur en maatschappij, een grote vertrouwdheid met verschillende historische en maatschappelijke aspecten van de Nederlandse literatuur en cultuur, en een sterke affiniteit met recente ontwikkelingen in de letterkunde, de literatuurwetenschap en/of de cultuurgeschiedenis. Daarbij valt te denken aan onder andere (post)koloniale benaderingen, medical humanities, cultural transfer, of cultural memory-onderzoek. De kandidaat is een veelzijdige wetenschapper die in staat is om ontwikkelingen in de Nederlandse literatuur en cultuur (in brede zin: media, film, theater, jeugdliteratuur enzovoorts) te duiden in een comparatieve, internationale en transmediale context.

De kandidaat heeft relevante onderwijservaring op bachelor- en masterniveau en is in staat om in het Nederlands en Engels onderwijs te geven. Hij/zij ontwerpt en verzorgt cursussen over Nederlands(talig)e literatuur en cultuur, literatuurgeschiedenis en literatuurtheorie, en ontwikkelingen in de letterkunde, de literatuurwetenschap en de (geschiedenis van de) geesteswetenschappen. Van belang is een bewezen flexibiliteit in het verzorgen van onderwijs over andere onderwerpen dan de eigen onderzoeksinteresses, bereidwilligheid om in interdisciplinaire docententeams te werken, en het vermogen om cursussen aan te bieden die aantrekkelijk zijn voor brede groepen studenten.

Verdere vereisten

 • Promotie in de Letteren of aanverwante discipline;
 • een internationaal academisch netwerk op het betreffende onderzoeksgebied;
 • onderzoekspublicaties passend bij het profiel van een universitair docent;
 • aantoonbare vaardigheden en ambities om onderzoeksfinanciering te verwerven;
 • ruime ervaring in verschillende vormen van onderwijs op bachelor- en masterniveau;
 • vermogen en bereidheid om onderwijs te verzorgen in uiteenlopende programma’s binnen de afdeling en de faculteit;
 • ervaring met digitale en audiovisuele onderwijsmiddelen; affiniteit met ICT-gebaseerd onderwijs;
 • ervaring met valorisatie en praktijkgerelateerd onderwijs en/of onderzoek;
 • vermogen om in teams te werken en bereidheid tot multidisciplinaire samenwerking;
 • uitstekende organisatorische ervaring en vaardigheden;
 • bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), of de bereidheid om deze binnen twee jaar te verkrijgen;
 • een uitstekende beheersing van het Nederlands in woord en geschrift en in staat om onderwijs ook in het Engels te verzorgen.

Ons aanbod

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor twee jaar. Ingangsdatum is bij voorkeur tussen 1 augustus en 1 november 2020.

Het UFO-profiel behorend bij deze positie is, afhankelijk van de relevante ervaring van de kandidaat, Universitair docent 2 (schaal 11) of Universitair docent 1 (schaal 12).

Het salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €3.637 tot €5.656 bruto per maand bij een volledige aanstelling van 38 uur per week (conform schaal 11/ 12, Cao Nederlandse Universiteiten).

Werkgever: Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.  

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

Afdeling: Faculteit der Geesteswetenschappen – Afdeling Neerlandistiek

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad. Docenten en onderzoekers van de FGw werken samen in interdisciplinaire onderzoeksverbanden en zijn actief in uiteenlopende onderwijsprogramma’s.

De FGw biedt universitair docenten de gelegenheid om samen te werken met toonaangevende wetenschappers in onderzoeksinstituten die – mede vanwege hun interdisciplinaire karakter – internationaal hoog staan aangeschreven. De docent zal onderwijs verzorgen in een dynamische context waar veel ruimte is voor de ontwikkeling van innovatieve onderwijsmethoden. Het onderzoek van de kandidaat zal worden ondergebracht bij de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA) of de Amsterdam School for History (ASH), beide onderdeel van het Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR).

Additionele informatie

Voor meer informatie, neem contact op met: