Vacature: Assistent Nederlands, Gent

De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent is op zoek naar een assistent Nederlands (vanaf 1 november 2020).

Uw opdracht

 • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.
 • U begeleidt bachelorproeven.
 • U levert bijstand bij het onderwijs Nederlands van de vakgroep in de bachelorjaren van de opleiding Toegepaste Taalkunde: o.m. Nederlands: taalpraktijk, Nederlands: schrijfvaardigheid, Nederlands: tekst en genre.
 • U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift, in aansluiting bij een van de onderzoeksgroepen van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (EQTIS, LT3, TRACE of MULTIPLES).

Uw profiel

 • U bent houder van een diploma van Master in Vertalen, Tolken, Meertalige Communicatie, Taal- en Letterkunde of een ander gelijkwaardig diploma, met Nederlands als zwaartepunt. Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U beschikt over uitstekende didactische en communicatieve kwaliteiten, u bent flexibel en in staat om in teamverband te werken.
 • Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekt tot aanbeveling.
 • U beschikt over een uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van het Standaardnederlands.
 • U hebt een uitgesproken interesse in wetenschappelijk onderzoek en in dienstverlening.
 • U hebt bij voorkeur een eindverhandeling gemaakt over een onderwerp in het domein van de neerlandistiek of een van de gebieden van de toegepaste taalkunde.

Ons aanbod

 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 november 2020.
 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn. Opgelet: Indien u reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

Solliciteren kan tot 28 juli 2020 via deze link.