Susanne Brouwer leest Ingrid Jonker

Het verblijf – dag 53

STEUN ONS IN DE VERBLIJFSKOSTEN

Susanne Brouwer is universitair docent taalkunde bij de afdeling Nederlands van de Radboud Universiteit. Ingrid Jonker (1933-1965) werd bij leven al gewaardeerd als een dichteres in het Afrikaans; na haar dood groeide die waardering alleen maar. Dit gedicht is vertaald door Gerrit Komrij.

Presentatie, format, productie, vogels en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.