Oproep: Aanvragen Onderwijsfonds Maatschappij der Nederlandse Letteren

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag van 10.000 euro ter beschikking voor inhoudelijk en/of didactisch vernieuwende onderwijsinitiatieven op het gebied van de neerlandistiek, geschiedenis en/of Nederlandstalige letterkunde in Nederland, Vlaanderen alsook in de zogenaamde ‘extramurale’ gebieden.

Op dit fonds kan een beroep worden gedaan door al wie onderwijs verstrekt op de genoemde gebieden, zoals U(H)D’s en hoogleraren aan universiteiten, middelbare school-docenten, basisschooldocenten en anderen. MNL moedigt aan dat de projecten worden uitgevoerd in samenwerking met studenten/leerlingen/stagiairs. 

Mogelijke initiatieven zijn bijvoorbeeld: 

  • Ontwikkelen van digitaal lesmateriaal voor scholieren of studenten 
  • Organiseren van een ‘pre-studeren zomerschool’ voor middelbare scholieren op het gebied van Nederlandse literatuur, taal en cultuur
  • Initiatieven om basisschoolleerlingen in contact te brengen met de Nederlandse literatuur, taal en cultuur 
  • Organiseren van een nascholingsdag voor middelbare school-docenten, om hen inhoudelijk en didactisch te inspireren 
  • Organiseren van een traineeship voor studenten in samenwerking met instellingen op het gebied van literatuur en cultuur (zoals de boekenbranche, de uitgeverijwereld, erfgoedbibliotheek)
  • Ontwikkelen van filmmateriaal of een app die gebruikt kan worden in het onderwijs

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen worden ingediend bij mnl@library.leidenuniv.nl, deadline 1 juli 2020. U krijgt voor 1 september 2020 bericht of en in welke mate uw aanvraag kan worden gehonoreerd.