Erkenning Nederlandse Gebarentaal door de overheid

In dit webcollege legt Onno Crasborn, hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Radboud Universiteit, uit waarom gebarentaal in Nederland nog niet erkend is door de overheid en waarom dat wel zou moeten.

Bronnen