De brieven van Willem Bilderdijk

Door Rick Honings

Bilderdijk was een fervent brievenschrijver. Deze brieven geven veel inzicht in hoe Bilderdijk was, hoe hij dacht en hoe hij zich voelde. Rick Honings vertelt over een bijzondere briefwisseling die Bilderdijk had met Johan Valckenaer.

Rick Honings, Universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde en Bilderdijk-biograaf, vertelt over de collectie Bilderdijkiana en de Bilderdijkkamer in het Academiegebouw van Universiteit Leiden, waar een selectie van schilderijen en objecten uit de collectie is te zien.

De Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ heeft haar collectie Bilderdijk in permanent bruikleen gegeven aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MdNL). Deze collectie sluit goed aan bij de collectie Bilderdijkiana van de MdNL, die wordt beheerd door de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Door de bruikleen is een bijzonder rijke collectie boeken, brieven, documenten, kunstwerken en objecten met betrekking tot de dichter, advocaat een veelzijdige geleerde dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) en diens tijdgenoten voortaan op één plek raadpleegbaar.

(Bekijk deze video op YouTube)