Verschenen: Een sublieme nalatenschap

Door Rick Honings

Toen Bilderdijk in 1827 naar Haarlem verhuisde, schreef hij een ontroerend Afscheid aan Leyden, een vaarwel van een man met een ‘door ’t wee gebrijzeld hart’ . In de laatste strofe sprak hij zijn stad toe, die hem oud had zien worden, maar die ook zijn ‘levens eerste bloem’ had aanschouwd:

Doch gy, ô Leyden, bloem der steden;
Neem dit vaarwel des Grijzaarts aan!
Herdenkt gy me, ô herdenk dit heden,
En zeg: Hy is ter dood gegaan. –
Blijmoedig des! Ja, ‘k ga blijmoedig:
De weg des grafs zij zacht of bloedig,
De doodvlijm boort ook heen door ’t dons.
Vaarwel; en, blijft er van mijn zangen
Nog iets in uwen luchtkring hangen,
Zeg dan: hy liet zijn hart by ons.

Eigenlijk zou er vrijdag 24 april aanstaande een middag rondom de Bilderdijk-collectie in Leiden plaatsvinden, met de presentatie van het boek Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk (onder redactie van Gert-Jan Johannes en mijzelf, met medewerking van Kasper van Ommen) en de opening van een heuse Bilderdijkkamer in het Academiegebouw. Dit alles om te vieren dat in Leiden sinds dit jaar de grootste Bilderdijk-collectie ter wereld berust! Hopelijk kunnen we daar in het najaar alsnog bij stilstaan.

Het boek, hardcover, en met meer dan 150 illustraties in kleur, is er in elk geval! Meer info op de site van de uitgever.

Met bijdragen van o.a. Marleen de Vries, Peter van Zonneveld, Ton Geerts, Thomas von der Dunk, Peter Altena, Maaike Meijer, Marita Mathijsen, Olf Praamstra, Willem Bilderdijk en vele anderen!