Sandra Kiela leest Martinus Nijhoff

Het verblijf – dag 20

Sandra Kiela is docent Nederlands aan het Herman Jordan Montessori Lyceum in Zeist.
Martinus Nijhoff (1894-1953) was een van de weinige modernistische dichters van Nederland.

Presentatie, format, productie en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.

Help mee de verblijfkosten te verlichten! Op petje.af