Pas verschenen: Internationale Neerlandistiek (58) 1

Inmiddels is hij al op enkele deurmatten gevallen: het eerste nummer van Internationale Neerlandistiek van deze jaargang. Het papieren tijdschrift wordt momenteel bij de abonnees wereldwijd afgeleverd en is daarnaast in Open Access te raadplegen.

Deze zeer diverse aflevering wordt geopend door Carel Jansen met een oproep om mee te denken over toekomstig beleid inzake de rol van het Nederlands in het hoger onderwijs. Daarop volgt een artikel van de hand van Nicoline van der Sijs, waarin ze onderzoekt in hoeverre Nederlanders en Vlamingen na emigratie vasthouden aan de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast vind je een bijdrage van Paola Gentile waarin zij de rol van literair vertalers in de selectie, receptie en sturing in het beeldvormingsproces van Nederlandstalige fictie vertaald in het Italiaans analyseert. Verder geeft Nele Rampart in haar kroniek over Nederlands als vreemde taal een overzicht van de literatuur op het gebied van taalverwerving en woordenschat. Ten slotte is er een zestal boekbesprekingen opgenomen.

Bij vragen of opmerkingen over dit nummer is de redactie te bereiken via in@ivn.nu.