Online trainingen Nederlands als Vreemde taal verlengd en uitgebreid

De online trainingen Nederlands als vreemde taal die de Taalunie en Bureau NVT organiseren zijn een groot succes. Íntussen hebben meer dan duizend mensen wereldwijd de basistraining gevolgd. De Taalunie en Bureau NVT hebben de trainingen daarom verlengd en uitgebreid. Na de basistrainingen om te starten met online lesgeven zijn er nu ook vervolgtrainingen. Daarin komen veel praktische didactische tips aanbod zoals activerende werkvormen, voorbeelden van lesplannen en suggesties voor formatieve evaluaties. Zie hier voor meer informatie en inschrijving