Nederlands Letterenfonds zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (m/v)

Vanwege de beëindiging van de bestuurstermijn van één van leden van de Raad van Toezicht is het Nederlands Letterenfonds op zoek naar een opvolger met een letterkundig profiel (m/v/x).

Het nieuwe lid beschikt in ieder geval over een brede en diepgaande kennis van de (hedendaagse) literatuur en het literaire veld in Nederland. Hij of zij heeft gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en voor governance, denkt in hoofdlijnen, en zal klankbord, adviseur en kritisch toezichthouder van de directeur-bestuurder van het Nederlands Letterenfonds zijn.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert, dat lezende hersenen gelukkiger en actiever zijn, maar dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en komt minimaal 5 keer per jaar bijeen. Sfeer en wijze van omgang zijn prettig en professioneel. Bevoegdheden van de Raad zijn statutair vastgelegd en omvatten onder meer de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarrekening. De directeur-bestuurder is het gezicht en de vertegenwoordiger van het fonds, verantwoordelijk voor beleid, besluitvorming op subsidieaanvragen en de leiding over de organisatie van nu 28 fte. Hij weet zich gesteund en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Het fonds heeft een vacatieregeling. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht valt onder de WNT, Wet Normering Topinkomens.

Meer weten of direct reageren

Voor meer informatie over wie en wat wij zoeken kunt u contact opnemen met directeur-bestuurder Tiziano Perez, 020 520 73 00. Mogelijk wordt u verzocht om uw directe telefoonnummer en uren van bereikbaarheid achter te laten zodat hij u kan terugbellen.

Wij zien uw belangstelling graag verwoord en voorzien van cv uiterlijk op donderdag 30 april 2020 tegemoet. U kunt uw brief richten aan het Nederlands Letterenfonds, t.a.v. de secretaris van de Raad van Toezicht, mw. Claudia Zuidema, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam, of mail post@letterenfonds.nl.

Enkele relevante links