Martine Veldhuizen leest Brandaan

Het verblijf – dag 42

STEUN ONS IN DE VERBLIJFSKOSTEN

Martine Veldhuizen is cultureel en literair historica aan de Universiteit Utrecht. De reis van Sint Brandaan uit de twaalfde eeuw is een van de oudste Middelnederlandse teksten. Hier in de bewerking van Willem Wilmink.

Presentatie, format, productie, vogels en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.