Leerboek Historische grammatica deel 2

Door Cor van Bree

In 2016 voltooide ik de tweede geheel omgewerkte en ook uitgebreide uitgave van mijn in 1977 verschenen Leerboek voor de historische grammatica van het Nederlands. Deze uitgave bleef beperkt tot de inleidende hoofdstukken en de klankleer. Intussen ben ik gereed gekomen met de hoofdstukken over de geschiedenis van de flexie; een hoofdstuk over de woordvorming, die in de eerste uitgave ontbrak, is hieraan toegevoegd. Samen vormen ze deel 2. Sinds kort staat dit deel nu, met “open access”, op het internet (Repositorium Universiteitsbibliotheek Leiden). Graag beveel ik dit tweede deel in de belangstelling van de lezers van Neerlandistiek aan. Voor de bekende op- en aanmerkingen houd ik mij uiteraard graag aanbevolen, zeker bij het hoofdstuk over de woordvorming. Wat dit onderwerp betreft is er nog veel dat om nader onderzoek vraagt. Ik hoop dat wat ik geschreven heb, daartoe aanleiding kan zijn.