Gedicht: W.J. van Zeggelen • Negatieve wenschen

Negatieve Wenschen

Geen krakende deuren,
Geen tochtige scheuren,
Geen lek in je dak!
Geen aandrang van beren*,
Geen vocht in je veêren,
Geen gat in je zak!
Geen smaad van de rijken,
Geen vrienden die strijken*,
Geen kroos in je vliet!

Geen meiden die vrijen,
Geen vitters* te mijën,
Geen kleur die verschiet!
Geen kramp aan je voeten,
Geen vrees voor bankroeten,
Geen droes* aan je paard!
Geen last van poëten,
Geen roetsmaak aan ’t eten,
Geen rook uit den haard!
Geen knellende kleêren,
Geen vloekers tot heeren,
Geen waas voor ’t gezicht!
Geen ratten of muizen,
Geen jaarlijksch verhuizen,
Geen kiespijn of jicht!
Geen kinders die razen,
Geen stof in je glazen,
Geen vuil op je stoep!
Geen steenen voor krenten,
Geen Brabrantsche centen,
Geen nachtlijk geroep!
Geen vochtige muren,
Geen twist met je buren,
Geen snoepzieke kat!
Geen ontrouw van knechten,
Geen schrale gerechten,
Geen slijk op je pad!
Geen kelder met water,
Geen praats van een prater,
Geen schel die niet klinkt!
Geen vest zonder knoopen,
Geen hart zonder hopen,
Geen haartjes in de inkt!
Geen brandbrief gekriebeld,
Geen tafel die wiebelt,
Geen sleep van logées!
Geen zwakte in je spieren,
Geen kamers die gieren,
Geen beenen* voor vleesch!
Geen wangunst of schrafel*,
Geen dertien aan tafel,
Geen deuk in je hoed;
Geen Zondag met regen.
Geen kans zonder zegen,
Geen waanzin voor moed!
Geen knoop in je kluwen,
Geen spot te verduwen,
Geen blok aan je been!
Geen koelte van binnen!
Geen linkschheid* in ’t minnen,
Geen blauw aan je scheen!
Geen boômlooze kisten,
Geen bier dat gaat gisten,
Geen gift die je stuit,
Geen meel in je suiker,
Geen wesp in je ruiker,
Geen slot dat niet sluit.

En zoo ‘k in mijn beden,
Om regels of reden
Niet ver ben gegaan;
‘k Vraag ’t elk in ’t bijzonder –
‘k Heb plaats hier van onder –
Vul zelf het maar aan!

W.J. van Zeggelen (1811-1879)

beren = (mogelijk) “Vooral in deze eeuw is beer, meest in de taal van studenten, een term geworden voor schuldeischer en voor rekening”.
strijken = vleien
vitter = muggenzifter, haarklover
droes = paardenziekte
Brabantse centen = waardeloos geworden geld
beenen = botten
schrafel = schraapzuchtig persoon
linkschheid = onhandigheid, valsheid


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.