Frysk studearje oan de Ryksuniversiteit Grins

(Klik hier om de video op YouTube te bekijken.)