De krekel

Japanse sprookjes van Louis Couperus voorgedragen door Simon Mulder (3)

Uit: Het Snoer der Ontferming, Japanse sprookjes en legenden

(Bekijk deze video op YouTube)