Bewust geletterd online

Door Erwin Mantingh
Namens het Meesterschapsteam Nederlands

Wat te doen als leerlingen alleen nog op afstand Nederlands kunnen volgen? Er is in den lande de afgelopen weken naarstig gezocht naar manieren om de lessen om te zetten naar online onderwijs en het is verbluffend hoe snel en vindingrijk de omslag op de meeste scholen is gemaakt, ook voor het schoolvak Nederlands.  

Wie zijn onderwijs op afstand in de laatste periode van het schooljaar nog een kwaliteitsimpuls wil geven kan zijn voordeel doen met Bewust geletterd online: een lijstje met tien onderwijsmiddelen voor het schoolvak Nederlands die online beschikbaar zijn voor docenten en leerlingen en die bijdragen aan bewuste geletterdheid. Bij de leermiddelen worden doelgroep en trefwoorden vermeld.

Om te beginnen is het een tiental, als knipoog naar het aantal verteldagen in de Decamerone. We zullen het lijstje geregeld uitbreiden, met als toekomstdroom een overzicht met net zoveel lesmaterialen als Boccaccio verhalen vertelt. Aanvullingen zijn welkom, als zij voldoen aan de vermelde criteria. 

Suggesties en op- of aanmerkingen kunt u sturen naar e.mantingh@uu.nl.