Vlaams Talenplatform stelt ambitieus Talenplan voor

(Persbericht Vlaams Talenplatform)

In een ambitieus Talenplan schuift het Vlaams Talenplatform dertien maatregelen naar voren om het talenonderwijs in Vlaanderen te versterken en meer (excellente) studenten naar de talenopleidingen te leiden. Zo moet de positie van de vele taalleerkrachten versterkt worden met meer structurele navorming, een gegarandeerd aantal lesuren, en een kwaliteitsvol toetsbeleid. Om excellentie in taal te bevorderen moet ingezet worden op een volwaardig en hoogstaand talenparcours in het secundair onderwijs, zowel in ASO als in TSO, terwijl het talenonderwijs in de lagere school sterker kan worden door de aandacht voor lezen te vergroten en lessen Frans toe te vertrouwen aan leerkrachten die de taal goed beheersen. Ook voor het hoger onderwijs ziet het Vlaams Talenplatform mogelijkheden om het aantal taalleerkrachten weer op peil te krijgen zonder aan kwaliteit in te boeten. Tot slot moet ook een grootschalige campagne ervoor zorgen dat jongeren opnieuw warm lopen voor taal en taalopleidingen. 

Om het Talenplan waar te maken, hebben we een alomvattende aanpak nodig, met een focus op zowel Nederlands als de moderne vreemde talen en klassieke talen, en aandacht voor alle onderwijsniveaus. Dit wil het Vlaams Talenplatform realiseren met de Vlaamse overheid en met een hele reeks van maatschappelijke partners. 

Het Talenplan dat nu voorligt, werd bezorgd aan minister van Onderwijs Ben Weyts en aan alle leden van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Om alle relevante beleidsdomeinen aan boord te krijgen vooreen grootschalige en langdurige campagne werd het Plan eveneens voorgelegd aan minister-president Jan Jambon en de ministers Hilde Crevits (Werk) en Benjamin Dalle (Jeugd en Media).

Het Vlaams Talenplatform verenigt een grote groep van actoren uit het talenonderwijs: alle Vlaamse academische taalopleidingen (KU Leuven, UGent, UAntwerpen en VUB) en een brede groep van collega’s van de educatieve bachelors, de universitaire talencentra en het volwassenenonderwijs.